#ข่าว มบส.

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

ดาวโหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-การเลือกกรรมการสภามหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –