#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้
1) มารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร 30 ชั้น 1
2) ลงทะเบียนใช้งานระบบรับสมัคร ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
3) ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
4) มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –