#ข่าว มบส.

ประกาศด่วน สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการพิจารณาการคืนเงินในส่วนที่นักศึกษาไม่ได้เข้ามาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
.
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาวงเงินเบื้องต้นที่จะคืนประมาณ 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา
.
ให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียม
การศึกษาในแบบฟอร์ม (QR Code) หรือ ที่ link นี้ https://bit.ly/33VzPkQ
——
ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –