#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ช่องทางการติดต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –