#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขยายเวลาปิดทำการไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –