#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงปิดให้บริการ วันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

โดยมีช่องทางให้บริการติดต่อ ดังนี้
Facebook Fanpage : BSRU News
Line : prinfo_bsru
——
กรณีเร่งด่วนติดต่อ
อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน (ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) โทร.089-892-3134
คุณบุษบง ชูเพียร โทร.085-146-9421

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –