#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –