#ข่าว มบส.

ประกาศจากสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อลดการเดินทางมามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข่าวสารหรือข้อสงสัยได้ทางช่อง Chat Messenger เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุดครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –