#ข่าว มบส.

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) เรื่องช่องทางในการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ภาพข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –