#ข่าว มบส.

ประกาศจากงานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายงานตัวออนไลน์ ห่างไกลวิกฤต COVID-19

– ขั้นตอนนี้สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 >> http://admission.bsru.ac.th/

– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563

—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –