#ข่าว มบส.

ประกาศจากงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ช่องทางในการติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ระหว่างนี้งานประกันคุณภาพการศึกษาได้เปิดให้บริการช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่ต้องการติดต่อ ดังต่อไปนี้
1. Line : apple2920
2. Email : qabsru@gmail.com
3. Facebook : QA BSRU
4. เบอร์ติดต่อ : 0815845414 (คุณขนิษฐา : หัวหน้างานฯ)

***หากมีการเปลี่ยนแปลง งานประกันคุณภาพการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –