#ข่าว มบส.

ประกาศจากงานบริหารงานทั่วไป ขอความร่วมมือติดต่องานหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –