#ข่าว มบส.

ประกาศจากกองบริหารงานบุคคล เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขยายเวลาปิดทำการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –