#ข่าว มบส.

ประกาศจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ขยายเวลาปิดทำการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ระหว่างนี้กองนโยบายและแผนเปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
1. Line : apichart_16
2. E-mail : apichart_16@hotmail.com
3. Website : plan.bsru.ac.th
4. เบอร์โทร : 091-863-1755 (นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
5. แบบฟอร์มช่องทางการติดต่อ https://qrco.de/bbTp3I

หากมีการเปลี่ยนแปลง กองนโยบายและแผน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เบอร์ภายใน 1400
——
:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –