#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

-หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา
.
-เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2563 �สมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th หรือ http://grad.bsru.ac.th
.
สอบถามข้อมูลได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร 02-473-7000 ต่อ 1814

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –