#ข่าว มบส.

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการโครงการการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการโครงการการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
—-
#BSRURecentNews บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการโครงการการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –