#ข่าว มบส.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำแอลกอฮอล์เจล 70% มูลค่ารวม 51,000 บาท มอบแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย ผู้แทนร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอิสรภาพ 15 นำแอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด ราคาขวดละ 85 บาท มูลค่ารวม 51,000 บาท มอบแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งจะมีการเปิดการเรียนการสอนในระยะเวลาอันใกล้นี้ และเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 7 ชั้น 1
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentNews บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำแอลกอฮอล์เจล 70% มูลค่ารวม 51,000 บาท มอบแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –