Show Case

นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน CSTD6th Thailand Dance Grand Prix 2019

การแข่งขันนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ในรายการแข่งขัน Contemporary solo /open age ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล ชมเชย และ Contemporary Duo-trio /open age กับทีม DD flection ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับรางวัล ชมเชยนับเป็นการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศที่มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ ทีม และเป็นอีกครั้งที่นักศึกษาของเราได้แสดงความสามารถของตนเองจนได้รับรางวัลดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –