Show Case

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้เข้าร่วมโครงการ K-POP ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมหาวิทยาลัยดองอา (DIMA)

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้เข้าร่วมโครงการ K-POP ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ๒ สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และมหาวิทยาลัยดองอา (DIMA) เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาเกาหลีผ่านการร้องและการเต้น K-POP โดยได้แสดงผลงานพร้อมรับโล่ห์และเกียรติบัตร นีบได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกประสบการหนึ่งที่นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ได้รับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –