#ข่าวสำหรับนักศึกษา

การกรอกข้อมูลเอกสาร กยศ.103

นักศึกษาทุกคนโปรดทราบ เอกสาร กยศ.103 กรอกข้อมูลแบบนี้นะคะ ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาเว้นไว้ ความคิดเห็นเว้นไว้ ลายเซ็นอาจารย์เว้นไว้นะคะ
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และสำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –