Uncategorized

นักศึกษาที่เรียน วิชาความเป็นพลเมือง สามารถติดต่ออาจารย์ประจำหมู่เรียนด้วยช่องทางไลน์และระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์ศิวพร 0829556463

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –