#ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผ่านรูปแบบ Online

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผ่านรูปแบบ Online
——
กรุณาตรวจสอบ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
.
**กรณี ไม่พบการเข้าร่วม ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้
1. ทำแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการช่วงท้าย และ กด Link ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ายแบบประเมิน
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา ถูกต้อง (มี 10 หลัก ขึ้นต้น ด้วย 63,ห้ามมีตัวอักษร และ ช่องว่าง)
.
***กรณี ไม่ผ่าน ให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศอีกครั้ง พร้อมนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –