#ข่าว มบส.

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ซ่อมแซมปรับปรุงและทาสี อาคารเรียนรวมและอาคารอนุบาล
2. ซ่อมแซมฝาผนังห้องเรียนที่ชำรุดและทาสีห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง
3. ทาสีพื้นสนามอาคารกีฬาในร่ม พร้อมสร้างสีสันสนามกีฬาด้วยภาพการ์ตูน
4. ทาสีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นในสนาม
5. จัดกิจกรรมพี่นันทนาการสำหรับน้องประถมที่ 1 – 6
โดยโครงการค่ายดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสาให้กับสังคมและชุมชน รู้จักการเป็นผู้ให้และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้บริจาคสบทบโครงการค่ายตราชูสู่ชุมชนดังนี้
1. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
2. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

        

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –