#ข่าวสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (63) สามารถจอง Size เสื้อกีฬา

ได้ที่ http://dsad.bsru.ac.th/web/order
และพิมพ์ใบยืนยันมารับเสื้อตามวันเวลาที่กำหนด
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –