#ข่าว มบส.

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– – –

เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –