Uncategorized

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
—-
#BSRURecentnews ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้ทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับมหาวิทยาลัย #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –