#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้องส่งมาพร้อมใบสมัครการรับทุนการศึกษาให้เปล่า (ทุนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/1131193787056259/posts/1583059901869643/?d=n

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –