Show Case

ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเชียร์แดนซ์ใน Thailand National Cheerleading Championships 2019

ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติเพื่อเป็นกรรมการตัดสินเชียร์แดนซ์ใน Thailand National Cheerleading Championships 2019 การแข่งขันระดับประเทศ รุ่นอนุบาล ประถม และมัธยมและกรรมการตัดสิน Urban Dance ทุกรุ่น ในวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬานิมิบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –