#ข่าว มบส.

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับผู้สอนรายวิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ภาคเรียนที่ 2/2562 ปรับเข้าสู่การเรียนการสอน online โดย นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนตามหมู่เรียน ได้ตั้งแต่บัดนี้

ทั้งนี้ เป็นเพียงการงดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –