#ข่าว มบส.

ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ส่งตัวแทนเข้าร่วม อบรมทบทวนและทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมทบทวนและทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นายแพทย์ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ที่ถูกต้อง รวมทั้งทดสอบปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัครกู้ชีพของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล กับ ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการทบทวน ฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย ให้มีพร้อมในการช่วยดูแล ช่วยเหลือ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
—-
#BSRURecentnews ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ส่งตัวแทนเข้าร่วม อบรมทบทวนและทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) #BSRUNews

     

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –