#ข่าว มบส.

งานกองทุนเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จัดให้มีการเซ็นยืนยันคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

งานกองทุนเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จัดให้มีการเซ็นยืนยันคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
—-
วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2563 งานกองทุนเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จัดให้มีการเซ็นยืนยันคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยทุกขั้นตอนยึดหลักการรักษาระยะห่าง Social Distancing. ควบคุมปริมาณผู้มาติดต่อ โดยให้ลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอันเกิดจากไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentNews งานกองทุนเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จัดให้มีการเซ็นยืนยันคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาผู้กู้ยืมผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –