#ข่าว มบส.

คู่มือสำหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ URL : https://bit.ly/2UIph5p


—-
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –