#ข่าว มบส.

ควรใช้การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์…หรือ Work from home เพื่อลดโอกาสการรับหรือแพร่กระจายเชื้อโรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –