#ข่าว มบส.

ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –