#ข่าว มบส.

คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานในภาคปฎิบัติ และได้พัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์สาขาวิชาและของมหาวิทยาลัยฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
—-
#BSRURecentnews คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 #BSRUNews

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –