#ข่าว มบส.

คณาจารย์ นำนักศึกษา ทีม “นาฏยศิลป์ถิ่นภาคกลาง” เข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน และ ผศ.รังสรรค์ บัวทอง นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีม “นาฏยศิลป์ถิ่นภาคกลาง” เข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ปีพุทธศักราช 2563 ในรอบคัดเลือกภาคกลาง ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง และผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานาฏยศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –