#ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำฯ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับ “โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำ ในตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นโครงการตามพระราชดำริ” ณ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักศิลปและวัฒนธรรม
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
—-
#BSRURecentnews คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรการประมงและพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์น้ำฯ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –