#ข่าว มบส.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ คณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 985 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –