#ข่าว มบส.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลให้กับอธิการบดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านภัยไวรัส COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลให้กับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านภัยไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/BSRU.science/photos/?tab=album&album_id=3854914681247171
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
——
#BSRURecentNews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเจลให้กับอธิการบดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้านภัยไวรัส COVID-19 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –