#ข่าว มบส.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Virus Covid – 19

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Virus Covid – 19 โดยให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใช้เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ก่อนการปฏิบัติงานและก่อนเข้าห้องเรียน
—-
#BSRURecentnews คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Virus Covid – 19 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –