#ข่าวกิจกรรม

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – อบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรและกัญชง” *สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 เมษายน 2563 รับจำกัด 40 คน*

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-
ศูนย์วิจัยกัญชาฯ และบริษัทพาราไซเอนติฟิก ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรและกัญชง”
—-
ในวันที่ 29-30 เมษายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
—-
เปิดรับจำนวน 40 คน
—-
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 เมษายน 2563
(สมัครก่อน 31 มีนาคม 2563 อัตราค่าลงทะเบียนลดลงจากปกติ)
—-
ช่องทางการสมัครและส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
http://forms.gle/tywruW3SruTcsH777

#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ศูนย์วิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#SCIENCECENTER
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

—-

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –