#ข่าวกิจกรรม

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนศึกษานารี (ม.4-5) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีววิทยา) วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนศึกษานารี (ระดับชั้น ม.4-5)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีววิทยา)

—-

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่  : http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Schdule-ScienceCamp-270263.pdf

#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#ศูนย์วิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#SCIENCECENTER
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –