#ข่าว มบส.

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคาร 7 ทั้งหมด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคาร 7 ทั้งหมด อาทิเช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ร่วมถึงห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสทั้งหมด ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
——
#BSRURecentNews คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคาร 7 ทั้งหมด #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –