#ข่าว มบส.

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ “อบรมเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : คลินิกวิชาการ” ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ “อบรมเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : คลินิกวิชาการ” ครั้งที่ 1 โดยรศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 7)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –