#ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก “อบรมศาสตร์ ฮวงจุ้ย”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก “อบรมศาสตร์ ฮวงจุ้ย” โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อใช้การปรับความสมดุลระหว่างมนุษย์ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการเงินการงาน รวมทั้่งสุขภาพ โดยในการจัดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น 12 ครั้ง อบรมทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. โดยเริ่มอบรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแรก ณ ห้อง 786 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก “อบรมศาสตร์ ฮวงจุ้ย” #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –