#ข่าว มบส.

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน สำหรับรอบการประเมินรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ของคณะวิทยาการจัดการ โดยทางสายวิชาการ จัดประชุมในเวลา 15:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 คณะวิทยาการจัดการ และสายสนับสนุน จัดประชุม ในเวลา 13:30 – 14:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –