#ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
ณ อาคาร 7 ชั้น 15 (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
และสามารถรับชม live สดการประชุมได้ทาง เพจ facebook คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา https://www.facebook.com/MsBSRU/
.
และเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกำหนดการ การประชุมได้ที่ http://ms.bsru.ac.th/new/imms2020/
หรือสแกน QR Code เพื่อรับชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –