#ข่าว มบส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แก่ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แก่ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
—-
ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แก่ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดการอบรม ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การอบรม ซึ่งมี ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดการอบรมขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรโรงแรมที่ตรวจความเรียบร้อยปลอดภัย และดูแลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนผ่านการคัดกรองโรค รักษาระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามแนวการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตลอดการอบรม
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
#BSRURecentNews คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แก่ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –