#ข่าว มบส.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี แก่คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี แก่คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี แก่คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี และนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม google classroom นำโดย ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดิเรก อัคฮาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มี คณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
#BSRURecentNews คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี แก่คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –