Show Case

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 19 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –